دکتر محمدرضاهاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر محمدرضا هاشمی

دکتر محمدرضاهاشمی

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : mr.hashemi@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دکتر محمدرضاهاشمی
متولد ۱۳۵۰ می باشم.
دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران – کارشناسی ارشد عمران ،سازه – دانشجوی دکترای زلزله زمینه تحقیقاتی میراگرهای ویسکوز هستم.
هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان هستم.

سابقه فعالیت

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق شغلی
  • عناوین تقدیر نامه ها
  • اهم سوابق اجرایی در دانشگاه
  • اهم سوابق پژوهشی در دانشگاه
  • سوابق تدریس
  • مقالات علمی چاپ شده در مجلات isi و علمی پژوهشی (به عنوان نفر اول
  • فهرست برخی از مقالات ارائه شده در مجامع علمی ملی و بین المللی (به عنوان نفر اول)
  • اهم کارگاههای آموزشی برگزار کرده به عنوان مدرس

مهارت ها